กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 10 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

กิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและทำความสะอาดของแหล่งชุมชน

ตลอดจนเส้นทางสัญจรของอำเภอไชยวาน

ผู้เขียน : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 10 มกราคม 2561 เวลา : 11:01:43 น.
ผู้ชม 1710 ครั้ง