รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล re accreditation 2 จาก สรพ. เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลไชวาน

ผู้เขียน : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 12:03:55 น.
ผู้ชม 2593 ครั้ง