** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
หน่วยงานรับซ่อม   หน่วยคอมพิวเตอร์  
     Tel :  
  Date/Time ::  2019-11-21:03:20                                                                        Job ID :: IT-JOB0013
  ชื่อผู้แจ้งเรื่อง :: พิสมัย
  หน่วยงาน :: งานประกัน
  ความเร่งด่วน  :: ด่วนมาก
  ปัญหาแจ้ง :: เบิกอุปกรณ์สารสนเทศ
  เรื่อง :: ขอเบิกลำโพง
  รายละเอียด :: ขอเบิกลำโพง 1 ชุด
 
  สถานะ :: 
  คอมเม้นต์ :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หน่วยงานแจ้งซ่อม                                                              หน่วยงานรับแจ้ง

       Date/Time :: 24-11-2020 / 09:50