** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
หน่วยงานรับซ่อม   หน่วยคอมพิวเตอร์  
     Tel :  
  Date/Time ::  2019-11-26:1515                                                                        Job ID :: IT-JOB0014
  ชื่อผู้แจ้งเรื่อง :: จันทิมา ชาวสระใคร
  หน่วยงาน :: งาน IC
  ความเร่งด่วน  :: ตามขั้นตอน
  ปัญหาแจ้ง :: เบิกอุปกรณ์สารสนเทศ
  เรื่อง :: เบิกแฟลชไดร์
  รายละเอียด :: งาน IC ขอเบิกแพลชไดร์เพื่อเก็บข้อมูล
 
  สถานะ :: 
  คอมเม้นต์ :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หน่วยงานแจ้งซ่อม                                                              หน่วยงานรับแจ้ง

       Date/Time :: 24-11-2020 / 10:47