** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  
หน่วยงานรับซ่อม   หน่วยงานเครื่องมือแพทย์  
     Tel :  
  Date/Time ::  2019-04-19:06:20                                                                        Job ID :: IT-JOB004
  ชื่อผู้แจ้งเรื่อง :: นางสาวณัชชลิดา ทิพวัจนา
  หน่วยงาน :: ห้องกายภาพ
  ความเร่งด่วน  :: ตามขั้นตอน
  ปัญหาแจ้ง :: อุปกรณ์ไฟฟ้า
  เรื่อง :: ซ่อมแอร์
  รายละเอียด :: แอร์ฝ่ายก่ายภาพไม่เย็นค่ะ
 
  สถานะ :: 
  คอมเม้นต์ :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หน่วยงานแจ้งซ่อม                                                              หน่วยงานรับแจ้ง

       Date/Time :: 24-11-2020 / 09:31