โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สขร เดือนมิถุนายน 63 

สขร เดือนมิถุนายน 63


ผู้ประกาศ : นายบุคลากร โรงพยาบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 26 สิงหาคม 2563 เวลา : 05:08:45 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง