โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : กิจกรรม รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล Re Accreditation 2 จาก สรพ. 

รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล re accreditation 2 จาก สรพ. เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลไชวาน

ผู้เขียน : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 29 มีนาคม 2561 เวลา : 12:03:55 น.
ผู้ชม 4151 ครั้ง