โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 139 หมู่13 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

โทรศัพท์ : 042-265-331

โทรสาร : -

E-mail :

WebSite : www.chaiwanhospital.com