โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี


ผู้ประกาศ : นายบุคลากร โรงพยาบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2563 เวลา : 04:12:15 น. เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 438 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง