โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : จัดซื้อจัดจ้าง (EB8-EB9) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB9 

(EB8-EB9) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB9

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการ ข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 ( ตุลาคม 2560- กุมภาพันธ์ 2561 )


ผู้ประกาศ : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 ธันวาคม 2560 เวลา : 09:03:53 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1806 ครั้ง
ดาวน์โหลด 457 ครั้ง